Số lượt trực tuyến: 2
Tổng số truy cập: 92619
Tin tức & sự kiện
Tin hoạt động Quỹ
Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 02/02/2016 về việc Kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học công nghệ tỉnh Bình Dương
Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 02/02/2016 về việc Kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học công nghệ tỉnh Bình Dương ...
Quyết định số 1435 ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Bình Dương
Các doanh nghiệp được cho vay ưu đãi
Tài trợ dự án ứng dụng & phát triển KHCN
Các dự án được tài trợ cho vay ưu đãi
Các dự án được tài trợ cho vay ưu đãi

Trong thời gian qua Quỹ PTKHCN Bình Dương đã tài trợ cho rất nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương để thực hiện dự án xây dựng hệ thống quản lý tiên tiến như:ISO 9001; ISO 14001; ISO 22000; OHSAS; HACCP bên cạnh đó Quỹ cung đã cho vay ưu đãi rất nhiều doanh nghiệp đổi mới trang thiết bị hiện đại để nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành thay đổi kiểu dáng bao bì.

...
Hỗ trợ xây dưng các hệ thống quản lý tiên tiến
Tài trợ xây dựng hệ thống quản lý ISO các loại
Tài trợ xây dựng hệ thống quản lý ISO các loại

Tất cả các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Dương đều nhận được sự tài trợ của  Quỹ PTKHCN Bình Dương (từ các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực thương mại - dịch vụ). Các hệ thống quản lý được tài trợ: ISO 9001; ISO 14001; ISO 22000; OHSAS; HACCP

...
CÁC TIN ĐÃ ĐƯA
Hiệu quả kinh tế của Hoa lan
Quyết định Số 2132/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2011 của UBND tỉnh Bình Dương
Thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản lý
Mời tham dự Hội nghị “Đầu tư Nghiên cứu - Phát triển (R&D) và Đổi mới công nghệ: chìa khóa cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp”
CHO VAY ỨNG DỤNG KHCN
Tài trợ xây dựng hệ thống quản lý ISO các loại