Số lượt trực tuyến: 6
Tổng số truy cập: 91157
GIỚI THIỆU CHUNG

Giới thiệu Quỹ phát triển KHCN Bình Dương

     Quỹ phát triển KHCN Bình Dương được thành lập theo Quyết định số 2182/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. Tên giao dịch quốc tế của Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương: Binhduong Foundation For Science and Technology Development

     Tên viết tắt : BIFOSTED

     Trụ sở Quỹ  : Quỹ đặt tại Sở Khoa học và Công nghệ Bình Dương

Hoạt động của Quỹ vì mục đích bảo toàn vốn, bù đắp chi phí và không vì mục đích lợi nhuận. Nhằm hỗ trợ, thúc đẩy khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thông qua việc tài trợ, cho vay để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ do tổ chức, cá nhân đề xuất.

Quỹ trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và tại các ngân hàng thương mại

    Bộ máy tổ chức và điều hành Quỹ bao gồm: Hội đồng quản lý; Ban kiểm soát; Cơ quan điều hành Quỹ. Thực hiện chức năng tài trợ, cho vay vốn vay với lãi suất ưu đãi

Đối tượng được tài trợ, vay vốn.

1. Quỹ tài trợ để thực hiện:

  1. Các đề tài nghiên cứu ứng dụng nhằm tạo ra công nghệ mới thuộc những ngành nghề, lĩnh vực tỉnh ưu tiên khuyến khích, được tổ chức, cá nhân tự thực hiện hoặc phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ thực hiện.

  2. Các dự án sản xuất thử nghiệm không nằm trong kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ của nhà nước; các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc hướng khoa học và công nghệ ưu tiên của nhà nước do doanh nghiệp thực hiện theo các quy định hiện hành.

  3. Các dự án ứng dụng các công trình nghiên cứu được cấp bằng phát minh, sáng chế; giải pháp hữu ích hoặc đoạt giải thưởng hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh/thành phố, quốc gia.

  4. Các dự án xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế.

2. Quỹ cho vay vốn để thực hiện các dự án:

a. Hoàn thiện công nghệ, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ để phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; Các đề tài, dự án thuộc diện được tài trợ có thể được cho vay nếu chủ dự án có đơn yêu cầu. Quỹ chỉ tài trợ hoặc cho vay trên cùng một dự án.

b. Chuyển giao công nghệ để đổi mới công nghệ, đổi mới sản phẩm (nâng cao chất lượng, giá trị sử dụng, thay đổi mẫu mã), nâng cao năng suất, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

c. Ứng dụng, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ nhằm nâng cao năng suất, sức cạnh tranh của sản phẩm và hiệu quả hoạt động kinh tế xã hội.

 

CÁC TIN ĐÃ ĐƯA
Hiệu quả kinh tế của Hoa lan
Quyết định Số 2132/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2011 của UBND tỉnh Bình Dương
Thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản lý
Mời tham dự Hội nghị “Đầu tư Nghiên cứu - Phát triển (R&D) và Đổi mới công nghệ: chìa khóa cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp”
CHO VAY ỨNG DỤNG KHCN
Tài trợ xây dựng hệ thống quản lý ISO các loại